Pelaksanaan/Pengurus

Pelaksanaan/Pengurus
 1. Ketua : Drs. KH. Nanang Naisabur, M.H.
 2. Wakil Ketua I, Bid. Akademik : Dr. H. Fahruroji, M.Pd.
 3. Wakil Ketua II, Bid. Adm. & Keuangan : H. Boy Arief Rochman, MAB
 4. Wakil Ketua III, Bid. Kemahasiswaan & Kerjasama : Drs. H. Yaya, M.Ag.
 5. Kepala LP3M & LPM : Irfan Goffary, M.Ag.
 6. Ketua Prodi PAI : Yana Mulyana, M.Ag.
 7. Sekretaris Prodi PAI : Ali Mu’min Budiman, M.Pd.
 8. Kepala Bagian Tata Usaha : Drs. H. Yaya, M.Ag.
 9. Kasubag Adm. Umum & Kepegawaian : Iman Suhanda, M.Pd.I
 10. Kasubag Adm. Akademik dan Kemahasiswaan : Aliyan M. Yuhana, M.Pd.
 11. Kasubag Sarana dan Prasarana : M. Tajudin Zuhri, M.Pd.
 12. Kasubag Keuangan : Uum Umirif’at, M.Pd.
 13. Kasubag UPT Perpustakaan : Syatiri Ahmad, M.Pd.